16 Ιούλ 2012
16 Ιουλίου, 2012

Προσχολικός έλεγχος

0 Comment

Πρόσφατα έχει θεσπιστεί  το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή για την εγγραφή των παιδιών σας στην Α΄ Δημοτικού.

Μέχρι πέρυσι όλα τα παιδιά προκειμένου να εγγραφούν στην Α΄ Δημοτικού έπρεπε υποχρεωτικά πέρα από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να προσκομίσουν και ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο.

Από το 2014 αυτό πια δεν ισχύει καθώς καθιερώθηκε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή που αποτελεί ένα ενιαίο έντυπο που συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο ιατρό και συνοδεύει τον μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητικής του ζωής. Σκοπός του είναι να συμπεριλάβει όλες τις γενικές πληροφορίες για την υγεία του παιδιού και στοιχεία, η απουσία των οποίων θα μπορούσε να εκθέσει σε κίνδυνο τον μαθητή.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο παιδίατρο και περιλαμβάνει ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και φυσική εξέταση με τα οποία ο παιδίατρος θα γνωματεύσει για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου. Σε παθολογικά ευρήματα από τα παραπάνω συστήνεται παραπομπή σε άλλες ειδικότητες και μετά από ειδικό έλεγχο δίδεται η γνωμάτευση για συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή έχει ισχύ για 3 χρόνια, συμπληρώνεται δηλαδή για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού και στην έναρξη της Δ΄ Δημοτικού και Α΄Γυμνασίου.