Εξοπλισμός

Το ιατρείο μας είναι εξοπλισμένο με:

  • Υπέρηχος GΕ Vivid 7 Κορυφαίο καρδιολογικό υπέρηχο General Electric Vivid 7 με πολλαπλές κεφαλές που καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα από το νεογνό έως τον έφηβο
  • Σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων
  • Τεστ δοκιμασίας κόπωσης με ειδικά παιδιατρικά στηρίγματα General Electric
  • Holter ρυθμού και Holter πίεσης General Electric
  • Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο/οξύμετρο με πολλαπλές περιχειρίδες

Όλος ο εξοπλισμός υποστηρίζεται από ειδικά παιδιατρικά εξαρτήματα, αναλώσιμα και λογισμικά προγράμματα για την πλήρη λειτουργία του ανάλογα με την ηλικία του μικρού ασθενή.