16 Ιούλ 2012
16 Ιουλίου, 2012

Γιατί σε μας

0 Comment

Το ιατρείο μας αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο όπου παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδιατρικής καρδιολογίας από τη νεογνική ως την εφηβική ηλικία.

Ο έλεγχος της παιδικής καρδιάς  διαφέρει από τον καρδιολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε έναν ενήλικα, και ως προς τις τεχνικές που ακολουθούνται αλλά κυρίως ως προς την παθολογία που αναζητείται.

Ο  καρδιολόγος που ασχολείται με το παιδί πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη φυσιολογική παιδική καρδιά, ώστε να μην πανικοβάλει τους γονείς και να μην περιορίζει τα παιδιά στις δραστηριότητες τους όπως πολλές φορές βλέπουμε όταν γίνεται υπερδιάγνωση σε  καταστάσεις που στα παιδιά είναι φυσιολογικές ή χωρίς σημαντική επίπτωση. Αντίθετα, μπορεί να ξεφύγουν συγγενείς  καρδιοπάθειες, αν δεν αναζητηθούν συστηματικά, καθώς στους ενήλικες απασχολούν κυρίως οι επίκτητες νόσοι της καρδιάς.

Η προϋπηρεσία μου σε τεταρτοβάθμιο παιδοκαρδιολογικό κέντρο της Μ. Βρετανίας (Great Ormond Street Hospital For Children) σε συνδυασμό με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό εξασφαλίζουν την άρτια και ολοκληρωμένη καρδιολογική εκτίμηση του παιδιού σας σε ένα φιλικό και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον.