12 Ιαν 2011
12 Ιανουαρίου, 2011

Συγγενείς καρδιοπάθειες

0 Comment

H πρόοδος στο χώρο της παιδοκαρδιολογίας τα τελευταία 50 χρόνια είναι τεράστια, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης τόσο  στην διάγνωση όσο και στην φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών. Επιπλέον, η εφαρμογή της ηχοκαρδιογραφίας έφερε νέες προοπτικές στη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση παιδιών με συγγενείς καρδιόπαθειες Η σημαντική αυτή πρόοδος που έχει επιτελεστεί στην αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών οδήγησε στην ενηλικίωση παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και δημιούργησαν ένα νέο πληθυσμό.
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες με διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες  που επιθυμούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες απαντώνται σε συχνότητα 1% και σύμφωνα με σημερινές στατιστικές αντιμετωπίζονται σε ποσοστό 95% σε καλά οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα.
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η έγκαιρη και ορθή ανίχνευση συγγενών καρδιοπαθειών, πριν την εκδήλωση βαριάς κλινικής συμπτωματολογίας, συμβάλλει στην πρώιμη αντιμετώπιση αυτών προλαβαίνοντας τις απώτερες δυσμενείς επιπτώσεις.